0 Kč
0
Celková cena:
0 Kč

O nás

Firma GARNI technology a.s., která dnes působí na trhu hlavně jako dovozce a velkoobchod, je právním nástupcem firmy Roman Gajda - GARNI, která byla založena v roce 1994. Hlavní činností byla distribuce digitálních teploměrů, vlhkoměrů a budíků. V roce 1997 byl zahájen dovoz těchto produktů od výrobců z Asie a významných dodavatelů z Evropy. Postupně byl sortiment rozšiřován z původních osmi modelů autoteploměrů, digitálních teploměrů, vlhkoměrů a budíků až po současných cca dvěstěpadesát modelů, které také zahrnují poloprofesionální meteorologické stanice, domácí meteorologické stanice, bezdrátové teploměry, vlhkoměry, dataloggery, infrateploměry, anemometry, projekční budíky, outdoorové hodinky, krokoměry a bezdrátová čidla.
Firma, která je jedním z největších dovozců těchto výrobků v České s Slovenské republice klade - vzhledem ke specializaci - velký důraz na odbornost.

Sortiment byl rozšířen o dánskou značku Ventus a holandskou značku Balance Meteo, jejíž zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku firma má. Naše firma je výhradním oficiálním distributorem pro Českou republiku značky Oregon Scientific, jejíž výrobky vynikají designem a kvalitou zpracování, dále jsou v nabídce modely přední německé značky TechnoLine a také vysoce kvalitní modely značky GARNI technology®.

Firma je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F02180001. Na zboží byla vydána o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477 / 2001 Sb. o obalech.

Všechny výrobky jsou jsou opatřeny českým návodem a byla vydána Prohlášení o shodě dle zákona č. 22 /1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Jako dovozce a distributor elektrozařízení firma plní povinnosti vyplývající ze zákona č.7/2005 Sb, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a dále vyplývající z vyhlášky č. 352/2005 Sb. Firma Roman Gajda - Garni byla zaregistrována do seznamu výrobců elektrozařízení Ministerstva životního prostředí v první vlně registrace pod evidenčním číslem 01298/05-ECZ. Uzavřením smlouvy o zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a jeho financování se stala firma Roman Gajda - Garni klientem kolektivního sběrného systému REMA (www.remasystem.cz).

Značka GARNI technology® je zaregistrována ve státech EU pod registračním číslem 015502991.


0  Porovnání produktů