Měna:
0 Kč
0
Celková cena:
0 Kč

Časté dotazy

Jaké baterie používat v meteostanicích?

V žádné případě nejsou vhodné baterie nabíjecí, akumulátory. Tyto baterie jsou vhodné pro větší zatížení, pokud by byly použity v meteostanici, nebo bezdrátových čidlech, tak je bude třeba často nabíjet, nevydrží v mrazu a navíc jejích napětí je 1,2 a nikoliv 1,5 V.

Do hlavní jednotky, tedy přijímací části doporučuji baterie alkalické a do bezdrátových čidel, která budou venku baterie lithiové. Baterie Alkalické díky svému chemickému složení jsou vhodné do cca -10°C, baterie lithiové až do -30°C. Pokud jsou v bezdrátových čidlech použity baterie obyčejné, tak v chladu, nebo mrazu jejich kapacita klesne a dojde ke zkrácení dosahu signálu a přerušení spojení mezi bezdrátovými čidly a hlavní (přijímací) jednotkou.
Není ani vhodné míchat baterie starší a nové, poněvadž dojde k jejich rychlejšímu vybití.

Zakoupil jsem si meteorologickou stanici, která nemá zobrazení historie vývoje barometrického tlaku a má pouze zobrazení předpovědi počasí ikonami. Jak poznám, že je tato předpověď založena na sledování změn barometrického tlaku ?

Předpověď počasí na základě změn barometrického tlaku má přesnost kolem 70 až 75%. Bohužel v současné době je na trhu mnoho stanic, které jsou označovány jako stanice s předpovědí počasí, ale nemají čidlo pro měření barometrického tlaku. U těchto stanic se mění ikona předpovědi počasí pouze na základě měření teploty a vlhkosti. Samozřejmě nejde o žádnou předpověď počasí. Zde je jen na solidnosti výrobce a prodejce, jak takovou stanici označí. Neznamená to však, že pokud výrobek nemá graf vývoje tlaku, že neobsahuje tlakoměrné čidlo. Někteří výrobci uvádějí na trh vzhledově identické výrobky, kde jeden barometrické čidlo má a druhý nemá. Liší se pouze označením (např.uvádím fiktivní označení KX501 a KX501CA) a hlavně cenou. Modely, které nemají barometrické čidlo jsou samozřejmě levnější, avšak o předpovědi počasí nelze hovořit. Doporučuji zakoupit jen ty stanice, které mají výslovně uvedeno, že předpověď počasí je založena na vývoji barometrického tlaku. Mou firmou dovážené modely označené jako meteorologické stanice mají předpověď počasí založenou na sledování změn barometrického tlaku.

U některých výrobků je udáván měřící rozsah a doporučený měřící rozsah. Proč ?

Měřící rozsah je skutečný rozsah měření. Doporučený měřící rozsah je rozsah měření doporučený výrobcem s ohledem na materiál, ze kterého je pouzdro vyrobeno, životnost baterií a zobrazovací schopnosti LCD displeje. Při nízkých teplotách může dojít ke zkrácení životnosti baterií a přechodně horšímu zobrazování údajů na displeji.

 Jaká je přesnost měření teploty a relativní vlhkosti ?

Všechny spotřební teploměry a vlhkoměry určené pro měření teploty a relativní vlhkosti doma, na pracovišti, ve skladech, venku atd. mají toleranci měření teploty +/- 1°C. U teploměrů, které zobrazují obě teploty (vnitřní a vnější) současně se jedná o dva samostatné teploměry, maximální rozdíl teplot může být tedy 2°C. U relativní vlhkosti se pohybuje přesnost okolo 3 až 5%, což rozhodně není malá přesnost, jak by se mohlo zdát. Průmyslové přístroje mají přesnost měření teploty kolem 0,5 až 0,1 °C a relativní vlhkosti okolo 2 až 3%. Tyto přístroje slouží např. pro přesná měření ve výrobním procesu, nebo měření teplot v lékařství. Tyto přístroje jsou však mnohem dražší a pro domácí použití nemají praktický význam.

Jaké jsou jednotky atmosférického tlaku ?

Na novějších barometrech je stupnice správně ocejchována v hektopascalech. U starších barometrů najdeme stupnici v mmHg, torrech nebo milibarech (mbar). Pro tyto dříve používané, ale dnes již neplatné jednotky tlaku platí, že normálnímu atmosférickému tlaku 1013,25 hPa odpovídá tlak 760 mmHg nebo 760 torr nebo 1013,15 mbar. Neboli platí převodní vztahy: 1 mmHg odpovídá tlak 1,333 hPa ( s relativní chybou menší než 0,02 %), 1 mmHg odpovídá tlak 1 torr, 1 mbar odpovídá 1 hPa.U některých modelů je možno jednotku zvolit (např. 888R35). U tohoto modelu je možná také volba v jednotkách inHg (údaje zobrazeny v palcích rtuťového sloupce), používané v anglosaských zemích

Jaké jsou používané jednotky měření teploty ?

Základní jednotkou soustavy SI jsou stupně Kelvina (°K). Více používanou jednotkou jsou stupně Celsia (°C), v anglosaských zemích se používají stupně Fahrenheita (°F). Dalšími jednotkami je Rankinův stupeň (°R) a Réaumurův stupeň (°R). Základem pro naši nejpoužívanější jednotku - stupeň Celsia, která je vedlejší jednotkou soustavy SI pro měření teploty - je bod mrazu a bod varu, kde je mezi těmito body je stupnice rozdělena na 100 dílků. Pro příklad uvádím bod mrazu: 0°C, 32°F, 273,16°K a bod varu: 100°C, 212°F, 373,16°K. Zajímavostí je, že V roce 1742 ve Švédsku astronom Anders Celsius (1701-1744) použil pro tuhnutí vody 100 stupňů a pro var vody 0 stupňů. Jeho stupnice byla otočena až později

Na displeji  se někdy nezobrazí všechny segmenty číslic

Nemusí jít o závadu displeje , ale o signalizaci překročení rozsahu měření. U některých modelů se na displeji se objeví písmena LLL, nebo Lo při teplotě nižší a písmena HHH, nebo HI při teplotě vyšší. Při vložení baterií se na malou chvilku zobrazí všechny segmenty na displeji.Pokud by některý segment nebyl zobrazen, pak jde o závadu

Jsou levnější teploměry a vlhkoměry např. řady TM kvalitní?

Ano, i když se jedná o výrobky nižší cenové kategorie, jsou tyto modely kvalitní. Jen nejsou vybaveny různými funkcemi, jako výrobky ostatní a mají jednoduchý design. Přesnost je +/- 1°C u teploty a +/- 5% u relativní vlhkosti

Je možné, aby při teplotě -15°C byla relativní vlhkost 95%?

Ano, nejvyšší relativní vlhkost je měsících listopadu, prosinci a lednu. 100% vlhkost je mlha a ta může být i v mrazivém počasí

Jaké jsou příčiny občasného vypadávání signálu mezi vysílačem (čidlem) a přijímací stanicí?

Příčin může být několik. Vzhledem k rádiovým parametrům (povolená frekvence 433,92 MHz a maximální výkon do 10 mW ERP) může dojít k rušení signálu elektrickými spotřebiči (televize, počítače, monitory atd.), nebo může dojít k interferencím s jinými signály dalších bezdrátových zařízení (bezdrátové zvonky, telefony atd.). V tomto případě je nutno vyzkoušet umístění vysílacího a přijímacího dílu na různá místa.Ke zkracování dosahu může dojít vlivem překážek (zdi, kovové konstrukce, plechové střechy atd.) Ve volném prostranství mají tato zařízení dosah kolem 30 až 35 metrů

Uvedený rozsah měření vlhkosti je 20 až 90%, ale na displeji se objevilo i 15%.

Rozsah displeje je např. 15 až 95%, avšak v rozmezí 20 až 90% výrobce uvádí chybu měření do 5%. Mimo tento rozsah může být chyba větší

Co je tepelná pohoda?

Tepelná pohoda je pojem relativní. Hranice tepelné pohody se budou u jednotlivých lidí lišit. Tepelná pohoda závisí na fyzikálních podmínkách a na činnosti člověka. Pokud člověku není příliž velké teplo a nepociťuje chlad, lze říci, že se nachází ve stavu tepelné pohody. Základní podmínkou tepelné pohody je přiměřená teplota vzduchu v místnosti, avšak to není podmínka jediná. Důležitá je teplota vybavení místnosti, stěn místnosti a vlhkost vzduchu. Je-li teplota vzduchu např. 20°C, povrchová teplota stěn by neměla klesnout pod 18°C. Při povrchové teplotě nižší by se musela zvýšit teplota vzduchu, tím by se vodní páry kondenzovaly na stěnách a tepelná pohoda by se zhoršila. Nedostatečná tepelná izolace stěn má za následek nízkou povrchovou teplotu. Relativní vlhkost v místnostech se doporučuje 30 až 50%. Při vlhkosti nižší se zvyšuje odpařování z našeho těla, které se tím ochlazuje, při vyšších hodnotách vlhkosti se naopak voda z těla odpařuje špatně, proto se pak potíme. Při větrání se relativní vlhkost zvýší ochlazením vzduchu. Ohříváním vzduchu se relativní vlhkost snižuje, je proto vhodné ji zvýšit vypařováním vody např. z odpařovače. Rozdíl povrchové teploty ( stěn, podlah, oken, dveří a vybavení místnosti ) a teploty vzduchu by neměl být vyšší, než 4°C. Součet těchto teplot by se měl pohybovat kolem 38°C

Má vliv slábnoucí baterie na přesnost měření?

Ne, slabší baterie mají vliv na zobrazení na displeji a u bezdrátových zařízení zkracování dosahu signálu bezdrátových čidel

Mohou se kombinovat čidla různých výrobců?

Výrobce zaručuje správnou funkci jen s příslušnými čidly určenými k danému modelu. Frekvence (433 MHz, 868MHz) a výkon je dán předpisy, ale protokol navázání spojení (kódy) jsou různé. Někdy může náhodně dojít k zachycení signálu jiného čidla, ale může jít o zobrazení nesmyslných údajů, krátký dosah atd. Navíc i stejný výrobce používá u svých výrobků někdy různé typy čidel, která nejsou kompatibilní

Jsou bezdrátová čidla vodotěsná?

Pokud nejde o model určený do bazénu tak nejsou. Jsou pouze odolná vlhkosti. Pro měření kapalin lze použít, pokud to výrobek umožňuje, externí čidlo na vodiči

Venku je zataženo, ale meteostanice ukazuje slunce. Kde je chyba?

 Meteostanice neukazují aktuální počasí. Ikona ukazuje, jaké počasí lze očekávat. V tomto případě za uplynulých 12 až 24 hodin tlak vzrostl, protože slunečnému počasí předchází nárůst tlaku

U některých digitálních hodin řízených signálem DCF-77 se u času zobrazí zkratka DST. Co to znamená?

 DST (Daylight Saving Time)je zkratka pro letní čas. Letní čas je označení systémové úpravy měření času, při které se v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut dopředu

Při měření jsem zjistil velké rozdíly mezi údaji, který udává bezdrátové čidlo bez externího čidla (čidla na vodiči) a při jeho použití. Jde o normální stav ? Mohu prodloužit, nebo zkrátit délku vodiče?

Žádné velké rozdíly mezi měřením bez něj a se sondou by neměly být. Měření teploty je na principu změny odporu čidla, kterým je termistor. Každou změnou odporu dojde k převodu hodnoty a k zobrazení teploty. Pokud dojde ke změně odporu třeba tím, že se vodič externího čidla prodlouží, nebo zkrátí, pak budou zobrazené hodnoty chybné

Do jaké okolní teploty může být bezdrátové čidlo umístěno bez externího čidla na vodiči ? Jaké baterie mám použít ?

Někdy výrobce uvádí doporučený rozsah měření z důvodu klesající kapacity baterií při teplotách pod 0°C a zhoršení reakce LCD displeje. Nechal jsem čidlo v -25°C a bezdrátové čidlo to vydrží, displej se při oteplení vrátí k normální funkci. U baterií se snižuje kapacita a může se zkrátit dosah. Měření by mělo být stále stejně přesné.Pro hlavní jednotku je vhodné použít baterie alkalické, ale pro vnější čidlo, které bude vystaveno mrazu doporučuji použití baterií lithiových, které vydrží až -30°C. V žádném případě nepoužívejte baterie nabíjecí. Ty mají napětí 1,2V a jsou vhodné pro zařízení s větším odběrem proudu

Je externím čidlem (čidlem na vodiči) bezdrátového čidla měřena kromě teploty také relativní vlhkost ?

Není. U všech bezdrátových čidel v mé nabídce je externím čidlem měřena pouze teplota. Čidlo pro měření relativní vlhkosti je umístěno uvnitř krabičky spolu s vysílacím dílem a dalším čidlem pro měření teploty pro případ, že není použito čidlo externí. S externím čidlem na vodiči pro měření relativní vlhkosti jsem se v této kategorii výrobků ještě nesetkal

Co je to IT+ technologie?

 IT+ (Instant Transmission) je technologie bezdrátového přenosu dat,která nabízí okamžitou aktualizaci dat z venkovních čidel. Přenos je realizován každých 4 až 8 sekund a to na frekvenci 868 MHz, která umožňuje maximální dosah signálu v otevřeném prostoru až 100 m. Jsou eliminovány možnosti interferencí s rušivými signály. Zároveň je redukovaná spotřeba baterií a jejich životnost je dvojnásobná

 Prosím uveďte zkratky světových stran

 Písmenné označení hlavních a vedlejších světových stran:

N – sever     (NNE – severoseverovýchod, NE- severovýchod, ENE – východoseverovýchod)

E – východ  (ESE- východojihovýchod, SE- jihovýchod,  SSE – jihojihovýchod)

S – jih          (SSW - jihojihozápad, SW- jihozápad, WSW – západojihozápad)

W – západ   (WNW - západoseverozápad, NW - severozápad, NNW - severoseverozápad)

U mé meteostanice není měření vnější vlhkosti. Má to vliv na předpověď počasí?

Ne. Vlhkost je důsledkem stavu počasí, nikoli jeho příčinou

Mají všechny výrobky srozumitelné české návody?

Všechny mnou nabízené modely mají české návody. Tyto návody zpracovávám podle originálních návodů dodaných výrobcem, avšak upravuji je tak, aby byly skutečně srozumitelné i pro zákazníka méně technicky zdatného. Pokud by však došlo přesto k nejasnostem má zákazník možnost technické podpory mailem, nebo telefonicky. Pokud na některé dotazy nebudu schopen odpovědět ihned, vše se pokusím zjistit i dotazem na výrobce, se kterými jsem v kontaktu. Vítám veškeré připomínky k návodům, abych mohl případně učinit nápravu

Co je to DCF-77?

Jedná se o vysílání časových informací z německého vysílače v Mainflingenu (asi 25 km od Frankfurtu n M.) na kmitočtu 77,5 MHz o výkonu 50 kW, který začal vysílat v září r. 1970. Signál je šířen 24 hodin denně a je jej možné přijímat až do vzdálenosti 1500 km (někdy až 2000 km).Od roku 1995 je to jediný vysílač svého druhu na evropském kontinentě. Jeho vysílání se využívá nejen v průmyslových zařízeních, ale také v běžných výrobcích spotřebního charakteru. Časový signál je tak přesný, že odchylka činí maximálně 1 sekundu za 300000 let. Stejně jako každý radiopřijímač podléhá také přijímač signálu DCF-77 rušivým vlivům. Mohou to být kovové konstrukce budov, střechy, nosníky, armatury,silné zdi, izolace,nevhodné místní geografické podmínky,atmosférické poruchy, bouřky,elektrospotřebiče, které nejsou odrušeny,televizory, počítače umístěny poblíž přijímače signálu DCF-77. Vedle evropského DCF-77 existují obdobné systémy v jiných částech světa (USA, Japonsko). Celosvětově lze použít systém družicové navigace GPS

 

 


0   Porovnání produktů