Měna:
0 Kč
0
Celková cena:
0 Kč

Bezdrátová čidla

8.1.2013

Rady pro nákup

Předpisy

Využívání rádiových kmitočtů jsou vymezeny všeobecnými oprávněními, která vydává Český telekomunikační úřad (ČTÚ). V těchto všeobecných oprávněních jsou stanoveny podmínky, za nichž lze příslušné kmitočty a kmitočtová pásma využívat.

Čidla

Pro rádiová zařízení krátkého dosahu pro přenos dat (což jsou právě bezdrátová čidla, používaná u meteostanic, nebo bezdrátových teploměrů a vlhkoměrů) platí všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 K problémům u tohoto typu zařízení patří to, že výrobky dovezené z mimoevropských zemí (USA, jihovýchodní Asie, …), ať už v rámci individuálního dovozu, nebo některými distributory, zásobujícími nejčastěji stánky a tržnice, pracují často v kmitočtových pásmech u nás nepřípustných.

Bezdrátová čidla pracují na frekvencích 433 MHz a 868 až 870 MHz. Pro tato zařízení lze také využít frekvenci 2,4 GHz.
K těmto frekvencím jsou, podle všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7, také stanovena šířka pásem a vyzářený výkon, popř. intenzita magnetického pole, kanálová rozteč a klíčovací poměr (duty cycle), což je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu v rámci jedné hodiny.
Čidlo

V praxi to znamená, že použití v EU nepovolených zařízení, které vysílají v rozporu s těmito předpisy není povoleno. Tato zařízení mohou způsobovat rušení jiných zařízení, jako např.vysílání televize, mobilní telefony apod.

Všechna bezdrátová zařízení, která jsou v prodeji v eshopu firmy Roman Gajda - GARNI splňují veškeré předpisy pro provoz v České republice na základě všeobecného oprávnění ČTÚ VO-R/10/04.2012-7. Zařízení splňují podmínky pro provoz ve všech zemích EU dle Směrnice 1999/5/ES (R&TTE Directive 1999/5/EC) a Směrnice 2006/95/EEC (EC Low Voltage Directive 2006/95/EEC).

Zaměnitelnost bezdrátových čidel

Časté dotazy jsou k možnosti zaměnitelnosti bezdrátových čidel a to od různách výrobců, nebo od stejného výrobce ale s různým označením čidel.
To, že bezdrátová čidla pracují na stejné frekvenci neznamená, že lze jakékoliv čidlo použít k jakékoliv meteorologické stanici, nebo bezdrátovému teploměru. Na bezdrátovém čidle může být označení např. 433 MHz, ale jde jen o orientační označení jaké využívá čidlo

Cidla
frekvenční pásmo, které je ve skutečnosti v rozsahu 433,050–434,790 MHz (podle všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu). Navíc je signál z čidla zakódován. Proto zákazník nikdy nezjistí, zda náhodně vybrané bezdrátové čidlo je vhodné pro jeho meteostanici, nebo bezdrátový teploměr, případně vlhkoměr.
Zde je vhodné poradit se s prodejcem a vyhnout se experimentům, kdy po koupi zjistíte, že zakoupené bezdrátové čidlo nenaváže spojení s Vašim zařízením.
Stává se, že stejný výrobce používá čidla stejného vzhledu, ale různého označení k různým modelům výrobků. Tato čidla mohou, ale nemusí být zaměnitelná.zpět na výpis


0   Porovnání produktů