Rady pro nákup

Jakou meteostanici koupit?

Na trhu se objevilo mnoho různých přístrojů, které sice v názvu „meteostanice“ mají, nicméně bez tlakoměrného čidla jde jen o předražené budíky, nebo teploměry. Domácí meteostanice musí tlakoměrné čidlo obsahovat.

Zobrazení ikony na displeji nestačí. Někteří výrobci totiž z důvodu co nejnižší ceny tlakoměrné čidlo do přístroje nedají a ikona na displeji je výsledkem pouze měření teploty, případně vlhkosti, nebo aktuálního data. Aby to nebylo jednoduché, tak existují vyjímky. Proto zde budu postupně předkládat články, kterými se pokusím osvětlit zájemci o meteostanici jaké jsou principy předpovědi počasí a jak vybrat meteostanici právě takovou, aby splnila jeho očekávání.

Dovozem a prodejem meteostanic, digitálních teploměrů, vlhkoměrů, dataloggerů a budíků se zabývám profesně od roku 1995. Jsem vzdělán v oboru měřící a automatizační technika. Na základě své praxe a zkušeností si tedy dovoluji Vám předložit několik rad pro nákup domácí meteorologické stanice.

                                                                                                                                           Roman Gajda

1. ČÁST - PŘEHLED A ROZDĚLENÍ DOMÁCÍCH METEOSTANIC

Meteostanice lze rozdělit z hlediska způsobu předpovídání počasí na

 1. stanice s měřením barometrického tlaku
 2. stanice s předpovědí internetovou
 3. stanice systému Meteotime
 4. kombinace předešlých typů

Meteostanice s měřením barometrického tlaku lze rozdělit na stanice

 1. bez připojení k počítači
 2. s možností připojení k počítači.

Stanice s možností připojení k počítači mohou přenést naměřená data do počítače, kde jsou dále zpracována pomocí přiložených programů do tabulek a grafů.

Zvláští kategorií jsou meteostanice designové, kde je podstatný vzhled stanice.        

Dále lze rozdělit meteostanice podle měřených a zobrazených meteorologických veličin.

Měřené a vypočtené meteorologické veličiny jsou zejména

 • barometrický tlak
 • teplota
 • relativní vlhkost
 • rychlost větru
 • směr větru
 • srážky
 • UV záření
 • rosný bod (je teplota, při níž vzduch dosahuje stavu nasycení vodní párou, která se začne srážet)
 • Wind Chill (teplota pociťovaná vlivem větru)
 • Heat Index - teplotní index (pociťovaná teplota propočítaná z naměřené teploty a relativní vlhkosti)

Při výběru meteostanice je nutné také zvážit

- které meteorologické veličiny chceme měřit

- jaké funkce by meteostanice měla mít (alarmy, paměti)

- jakou chceme velikost displeje a jaké hodnoty by měly být na displeji zobrazeny

- zda má mít displej možnost krátkodobého osvětlení, stálého osvětlení, nebo bez osvětlení

Naprostá většina meteostanic má čas řízený rádiovým signálem DCF-77 a budík

A)  Meteorologické stanice s měřením barometrického tlaku 

1) Meteostanice bez připojení k počítači

Základní meteostanice

Pokud postačuje  pouze předpověď počasí, bude vhodná stanice, která má na displeji jen ikony předpovědi počasí, nemá měření vlhkosti, nemá zobrazení hodnoty atmosférického tlaku, možnost přepočtu tlaku na hladinu moře, popř. paměti na hodnoty tlaku v uplynulých hodinách.
Příkladem této kategorie může být meteostanice model GARNI 328EL 

Pokud chci také znát hodnotu vlhkosti, mohu opět vybírat mezi výrobky, které měření vlhkosti mají. Některé přístroje mají měření jen vlhkosti vnitřní (tj. v místě, kde se nachází hlavní část – přijímací díl stanice), nebo jen vnější vlhkosti ( vlhkost je měřena bezdrátovým čidlem), nebo vlhkosti jak vnitřní, tak vnější.
Příkladem této kategorie může být meteostanice model GARNI 1233

Meteostanice s více funkceni

Jestliže chci sledovat kromě hodnot teploty a relativní vlhkosti také vývoj atmosférického tlaku, je nutné vyhledat přístroj, který má graf vývoje tlaku. Jedná se o sloupcový graf, který znázorňuje vývoj tlaku za posledních 12, nebo 24 hodin. Jestliže také potřebuji znát konkrétní hodnoty tlaku v uplynulých hodinách musí mít přístroj paměti, do kterých se hodnota naměřeného tlaku zaznamenává (u některých modelů za posledních 12 hodin, u jiných za 24 hodin).

Zobrazená je hodnota tlaku absolutního tj. v místě, kde se přístroj nachází. Jestliže požadujeme, aby byl zobrazena hodnota tlaku přepočítaná na hladinu moře (tlaku relativního), musí mít stanice možnost zadání aktuální nadmořské výšky. Skutečnost, zda je zobrazen tlak absolutní, nebo přepočtený na hladinu moře nemá na předpověď počasí vliv. Přístroj sleduje velikost změn vývoje tlaku v závislosti na čase a podle toho, jak rychle tlak stoupá, nebo klesá vyhodnocuje možnost vývoje počasí  a zobrazí předGARNI 6571pověď na displeji pomocí ikony.

Tyto stanice mají také paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty, relativní vlhkosti, případně barometrického tlaku. Dále mohou mít zobrazení času východu a západu Slunce, alarmy pro horní a dolní meze teploty a relativní vlhkosti, alarm možnosti námrazy apod.

Většina domácích meteorologických stanic má měření teploty a to vnitřní (v místě, kde se stanice nachází) a vnější (v místě, kde je čidlo). Meteostanice používají pro měření vnější teploty, popř. vlhkosti bezdrátové čidlo, jehož signál má přibližný dosah ve volném prostoru 30 m, některé až 100 m. Frekvence přenosu jsou pro Evropu jednotné a jde o 433 MHz, 868 MHz a také 2,4 GHz.
Je nutné si uvědomit, že dosah signálu zkracují překážky jako zdi, stromy, budovy, kovové konstrukce apod. Některé stanice mají možnost použití více bezdrátových čidel pro měření teploty (popř. vlhkosti) na několika místech. Počet čidel, která lze použít je různý, zpravidla tři, ale také pět a více.

Tato kategorie meteostanice je nejrozšířenější a jako příklad mohu uvést meteostanici GARNI 652EL, GARNI 636NL,  GARNI 657, GARNI 6571,

Meteostanice s měřením dalších meteorologických veličin

Tyto meteostanice, někdy označované jako hobby stanice, měří kromě vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti také rychlost a směr větru pomocí anemometru (větroměru) a dešťové srážky pomocí srážkoměru. Některé stanice mají také UV čidlo pro měření UV záření. Tyto meteostanice mají paměti na maximální a minimální naměřené hodnoty, různé druhy alarmů, mohou mít zobrazenu hodnotu Wind Chill a Heat Index (teplotní index).
Příkladem této kategorie může být meteostanice VENTUS 155A, GARNI 1029X
a GARNI 735

 

 2) Meteostanice s možností připojení k počítači

WMR200Tato kategorie meteostanic má zpravidla mnoho různých alarmů (horní a dolní mez teploty, relativníh vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti větru, srážek atd.). Kromě měření barometrického tlaku a vnitřních hodnot teploty a relativní vlhkosti měří pomocí bezdrátových čidel vnější teplotu a relativní vlhkost, rychlost a směr větru a srážky. Některé meteostanice mají také UV čidlo pro měření ultrafialového záření. Meteostanice se připojují k počítači přes USB port.

Tyto meteostanice mohou, ale nemusí mít vnitřní paměť pro uchování naměřených hodnot.

Pokud meteostanice vnitřní paměť nemá, pak je nutné stálé připojení k počítači, aby mohla být všechna naměřená data přenesena do počítače.
Meteostanice, které vnitřní paměť mají je možné připojit k počítači jen občas, poněvadž naměřená data jsou uložena v této vnitřní paměti. Jako paměť se používá typ EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Jedná se o elektricky mazatelnou semipermanentní paměť typu ROM-RAM). Tyto paměti mají různou kapacitu. Meteostanice mají zpravidla paměti o kapacitě 200, 3000, 3200, nebo také 4080 a více datových sad. Jedna datová sada je vlastně jeden kompletní zápis, který obsahuje datum, čas, barometrický tlak, vnitřní teplotu a dále všechny naměřené hodnoty, případně maximální a minimální hodnoty.

Jakmile je paměť naplněna, pak dojde k postupnému mazání a přepisu nejstarších záznamů. Proto je nutné v určitých intervalech tato data přenést do počítače.

Zaplnění paměti daty je závislé na intervalu zápisu dat. Ten je možné u těchto stanic v přiloženém programu nastavit. Možnosti nastavení intervalů můžou být různé – od sekund po hodiny.

Příklad:
paměť s kapacitou 200 datových sad bude zaplněna při intervalu načítání dat 1 hodina za 8,3 dní, paměť s kapacitou 3200 datových sad bude zaplněna při intervalu 30 minut za 66,7 dní

Do této kategorie patří například modely Oregon Scientific WMR200, VENTUS 831 a GARNI 857

B)  Meteorologické stanice s internetovou předpovědí počasí

 Tyto meteorologické stanice je nutné připojit k počítači, který je napojen na Internet. Pomocí programu se nastaví město, pro které chci znát předpověď počasí. Stanice pak zobrazí aktuální hodnoty a předpověď na několik dní dopředu. Připojení stanic k počítači je zpravidla bezdrátově přes USB port. Předpověď počasí je nutné aktualizovat  v závislosti na tom, na kolik dní má stanice paměť.
Např. stanice s pamětí na 10 dní  zobrazuje předpověď na 4 dny, každý den se zobrazení předpovědi posune o jeden den. Častější aktualizace předpověď počasí upřesní.
Tyto stanice využívají zpravidla německé, nebo finské servery předpovědi počasí.

 

C)  Meteorologické stanice systému Meteotime

Systém Meteotime je předpověď  počasí vytvořená meteorology ve Švýcarsku. Dvakrát denně je vyhodnocena předpověď počasí švýcarským úřadem pro meteorologii Meteotest. Data se technicky zpracují a pošlou do PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) v Německu provozující vysílač DCF-77 a METAS (národní meteorologický institut) ve Švýcarsku provozující vysílač HBG.
Údaje jsou vysílány společně se signálem pro řízení času DCF-77. Stanice mají speciální dekodér, pomocí kterého se zobrazí předpověď počasí pro zadaný region. Evropa je rozdělena na devadesát oblastí, které jsou očíslovány. Projekt METEOTIME zahrnuje 60 oblastí Evropy s předpověďmi na 4 dny ikon pro předpověď je patnáct, dále je zobrazena teplota, směr a maximální rychlost větru a čas východu a západu Slunce pro 250 evropských měst. Dále je 30 dodatečných oblastí s předpovědí na 2 dny.

V České republice jsou regiony tři,na Slovensku dva. Pro příhraniční oblasti lze použít regiony sousedního státu.

Výhodou je nezávislost na připojení k počítači. Nevýhodou může být poměrně obecná předpověď, zvlášť v hornatých oblastech, kde se může docházet regionálně k větším změnám počasí.

D)  Kombinace předešlých typů

Ventus 928 Ultimate

 

Další modely meteostanic mohou být kombinací měření místních veličin a systému METEOTIME, nebo systému získávání dat z internetu. Pak lze porovnat aktuální předpověď na základě místního barometrického tlaku a předpovědí METEOTIME, případně internetové předpovědi, což může být zajímavé pro upřesnění a zvýšení pravděpodobnosti předpovědi, která je na základě změn barometrického tlaku cca 70 – 75%.

 Model  Ventus 928 Ultimate  je kombinace meteostanice s měřením barometrického tlaku s předpovědí METEOTIME

   

2) ČÁST - DALŠÍ  SYSTÉMY  PŘEDPOVĚDI  POČASÍ  V EVROPĚ  A  USA

Pro úplnost chci ještě doplnit informace o dalších systémech předpovědi počasí v ostatních zemích. Existují lokální systémy.

Např. v Německu WetterDirekt pro 50 německých regionů / 300 oblastí. Přenos dat probíhá několikrát denně prostřednictvím satelitu přes speciální rádiové sítě v kmitočtovém pásmu 466 MHz.
Ve Francii je to Star Meteo s 95 francouzskými regiony.
V USA je to např. Ambient Devices, kde již nejde jen o předpověď počasí, ale o celou škálu informací, datových přenosů a služeb jako hlídání objektů atd.

 

3) ČÁST - DISPLEJ, ČAS, BUDÍK, TLAKOMĚRNÉ ČIDLO

 Důležité pro výběr meteostanice je také jaké meteorologické veličiny stanice měří a zobrazuje

 1. typ a velikost displeje, možnost osvětlení displeje
 2. možnost vhodného umístění jednotlivých čidel

   

Měřené a zobrazené meteorologické veličiny

Základní meteorologické veličiny mohou býtGraf

 1. přímo měřené
 2. vypočtené
 3. statistické

Mezi přímo měřené meteorologické veličiny patří teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, rosný bod, rychlost a směr větru, srážky a výpar.

Mezi vypočtené meteorologické veličiny patří Wind Chill, index horka, humidex zdánlivá teplota.

Mezi meteorologické veličiny statistické řadíme například denní minimální teplotu, denní maximální teplotu a denní průměrnou teplotu

Typ displeje

Existují různé typy displejů (zobrazovačů). U meteostanic se používají nejvíce LCD displeje. Mají nízkou spotřebu, ve tmě nesvítí a je třeba je tedy osvětlit. Tyto displeje mohou být také inverzní, pozadí je tmavé a číslice světlé. Pokud mají tyto displeje osvětlení stálé, je třeba, aby byly stanice napájeny síťovým adaptérem, poněvadž stálé osvětlení má velký odběr a baterie by dlouho nevydržely. LED displeje jsou aktivní, tedy svítí. Barva může být různá, kromě nejpopulárnější modré také oranžová, červená, bílá. Tyto stanice mají napájení na síťový adaptér. TFT displeje používají meteostanice kombinované s fotorámečky. Lze nastavit jas a kontrast a jemnost zobrazení závisí na rozlišení displeje (např. 800 x 600 bodů). Tyto displeje jsou zpravidla větší a jako velikost se udává úhlopříčka v palcích (např. 7", 8" atd). Napájení je na síťový adaptér. 

Poslední novinkou a z hlediska zobrazení také nejdokonalejším displejem jsou inverzní barevné V.A. displeje.

TFT displej má např. model FA100  

LCD displej má např. GARNI 652EL
Inverzní displej má např. GARNI 435 , nebo Oregon Scientific BAR292G

Inverzní displej může mít černé, nebo tmavé barevné pozadí a číslice jsou bílé, nebo světlé, barevné

V poslední době jsou na trgu displeje, kde lze barvu volit, nebo se barva mění podle předpověti počasí, nebo podle naměřené teploty

LED displej má např.  WS6830

Nejnovějším typem displeje je V.A. displej. Celý název této technologie je PMVA (Passive Matrix Vertical Alignment ). Jde o displej, který má kontrastní poměr 500‐1700: 1  a horizontální a vertikální pozorovací úhly 140 až 170 stupňů.  Nabízí také při provozní teplotě ‐30 až +80 ° C jednotnou barvu pozadí   a kontrast v celém teplotním rozsahu. Tyto displeje se využívají např.  v lékařských přístrojích, automobilovém průmyslu,  měřících přístrojích a všude tam, kde se vyžaduje jasné ostré zobrazení.   Displeje PMVA nabízí skutečně černé pozadí s vysokým kontrastem,  vypadají jako TFT displeje, ale mají jednodušší rozhraní a programování.

Teno typ displeje používají výrobky značky GARNI technology řady Arcus. Inverzní displej má možnost volby z 256 barev. Jsou to modely GARNI 165 Arcus, GARNI 335 Arcus, GARNI 535 Arcus a GARNI 835 Arcus

 

Osvětlení LCD displeje

Někdo preferuje možnost osvětlení displeje, jiný ne. Některé stanice možnost osvětlení displeje nemají, jiné mají displej podsvícený pomocí LED diod. Dokonalejším systémem podsvícení je tkzv. EL backlite, což je rovnoměrné podsvícení a to barvou zelenou, nebo modrou. Pro stálý podsvit displeje je již nutný adaptér, ale takových stanic není mnoho.
Osvětlení LED diodami má např. model GARNI 117
Osvětlení El backlite má např. model Garni 652EL
Stálé osvětlení displeje EL backlite má např. model Garni 6571

Velikost displeje

Lze říci, že čím je větší displej, tím se i zvyšuje cena přístroje. Na druhé straně meteostanice s malým displejem, který je špatně čitelný nesplní svůj účel.
Někdy může být ale velký displej nevhodný – a to v případě, pokud používám stanici jako budík a ráno se dívám na velký displej ze vzdálenosti půl metru. Naopak, pokud je stanice umístěna v místnosti na zdi a displej je malý, může být nepříjemné přecházet několik metrů abych údaje přečetl. Důležité je také rozmístění údajů na displeji.
.DCF-77

Čas řízený rádiovým signálem DCF-77

Součástí stanice jsou také ve většině případů hodiny s možností nastavení časového posunu s budíkem a zobrazením data. Hodiny jsou zpravidla řízeny rádiovým signálem DCF-77 z německého Frankfurtu n.M. Tento rádiový signál nastaví správný čas, datum a nastaví hodiny také při přechodu na letní, nebo zimní čas.
Meteostanice s hodinami neřízenými rádiovým signálem DCF-77 jsou dnes již vyjímkou.

 Fáze Měsíce, čas východu a západu Slunce

V případě, že chci meteorologickou stanici, která opravdu má dobré vybavení funkcemi, pak musím najít model, který graficky zobrazuje fáze měsíce a třeba také čas východu a západu slunce. U  Čas východu a západu Sluncefunkce zobrazení času východu a západu slunce je ovšem nutno zjistit, zda stanici lze nastavit pro naši republiku.

V paměti stanice musí být nastavení pro Prahu (bývá označeno mezinárodním kódem PRG) , jinak v případě nastavení jiného evropského města dojde k časovému posunu těchto údajů.
Některé stanice mají možnost zadání souřadnic konkrétního místa (GARNI 6571, GARNI 857)

Budík

BudíkMeteostanice může mít jednoduchý budík, nebo budík se dvěma budícími časy - pro jednotlivá buzení, nebo každodenní v pracovní dny. Častou funkcí je opakované buzení – funkce Snooze. Ta může posunout budící signál o několik minut.
U některých modelů je čas posunutí buzení pevně nastaven, u některých jej lze nastavit.
Meteostanice může mít také budík v kombinaci s možností náledí – ten pak, v případě, že je venkovní teplota pod -2°C spustí budící signál dřív, než je nastavený budící čas

 

Tlakoměrné čidloModul tlakoměrného čidla

Jak jsem uvedl na začátku – meteostanice musí obsahovat tlakoměrné čidlo.
Proto je velice důležité u prodejce zjistit, zda skutečně tlakoměrné čidlo přístroj obsahuje. Nedejte se mýlit - přístroje od různých dodavatelů mohou být různé, byť na první pohled vypadají stejně. Existují možnosti různých modifikací a levnějších variant.  I s ikonami na displeji.
Podstatný je ale princip zobrazení těchto ikon.

 

 

 

ZÁVĚR

Doufám, že se mi podařilo usnadnit výběr zájemcům o koupi meteostanice. Pokud přece jen stále váháte, rád Vám s výběrem poradím, aby meteostanice splnila Vaše očekávání.

                                                                                                                                 Roman Gajda

Zpět na rady