Reklamce

K  objednanému zboží obdrží kupující i daňový doklad a český návod k použití. Záruční list je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Reklamace se řídí  Reklamačním řádem. Zboží kupující musí zaslat k reklamaci očištěné (např. části, které jsou umístěny venku, jako jsou bezdrátová čidla, anemometry, srážkoměry atd.)

V případě reklamace kupující zašle:
- kompletní balení zboží s vyjmutými bateriemi
- fotokopii dokladu o koupi
- popis závady 
- jméno, adresu a další kontaktní údaje

 na adresu firmy  GARNI technology a.s., Sushardova 1687/1, 702 00 Ostrava 1 
Doporučujeme použít "Reklamační list", který je ke stažení zde

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě, že s námi obchodujete v rámci své podnikatelské činnosti, neexistuje zde zákonné určení lhůty. V tomto případě se snažíme také vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek: - reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.) - na email info@garni-meteo.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží - doložíte výši nákladů (naskenované účtenky za poštovné, přepravní list apod.) - proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz